Studiehjelpemidler
Misjonærarbeide
forrige neste


Misjonærarbeide

Å dele Jesu Kristi evangelium med andre i ord og gjerning.