Josef, Marias ektemann
    Footnotes
    Theme

    Josef, Marias ektemann

    Mann til Maria, Jesu mor. Josef nedstammet fra David (Mat 1:1–16; Luk 3:23–38) og bodde i Nasaret. Han var forlovet med Maria. Like før de skulle gifte seg, fikk Maria besøk av engelen Gabriel som kunngjorde at Maria var blitt utvalgt til å være Frelserens mor (Luk 1:26–35). Josef mottok også en åpenbaring om denne guddommelige fødsel (Mat 1:20–25).

    Maria var den eneste som var jordisk av Jesu foreldre fordi Gud Faderen var Jesu far. Jødene betraktet imidlertid Josef som Jesu far, og slik ble han også behandlet av Jesus (Luk 2:48, 51). Fordi han ble advart fra himmelen i en drøm, reddet Josef Jesus-barnets liv ved å flykte til Egypt (Mat 2:13–14). Etter at Herodes var død, fikk Josef beskjed av en engel om å ta barnet med seg tilbake til Israel (Mat 2:19–23).