Pakten med Abraham
    Footnotes
    Theme

    Pakten med Abraham

    Abraham mottok evangeliet og ble ordinert til det høye prestedømme (L&p 84:14; Abr 2:11), og han inngikk celestialt ekteskap, som er pakten til opphøyelse (L&p 131:1–4; 132:19, 29). Abraham mottok et løfte om at alle velsignelsene i disse paktene ville bli tilbudt hans kjødelige etterkommere (L&p 132:29–31; Abr 2:6–11). Samlet kalles disse pakter og løfter for pakten med Abraham. Evangeliets gjengivelse i de siste dager innebar at denne pakten ble gjengitt, for gjennom den blir alle jordens nasjoner velsignet (Gal 3:8–9, 29; L&p 110:12; 124:58; Abr 2:10–11).