Sove
    Footnotes
    Theme

    Sove

    En tilstand av hvile hvor en person er inaktiv og ubevisst. Herren har rådet sine hellige til ikke å sove lenger enn nødvendig (L&p 88:124). Søvn kan også symbolsk sett bety åndelig død (1 Kor 11:30; 2 Ne 1:13) eller fysisk død (Mormon 9:13).