Faste
    Footnotes
    Theme

    Faste

    Å avstå frivillig fra å spise og drikke i den hensikt å komme nærmere Herren og be om hans velsignelser. Når enkeltpersoner eller grupper faster, skulle de også be om å forstå Guds vilje, og utvikle større åndelig styrke. Faste er alltid blitt praktisert av sanne troende.

    I Kirken i dag blir én sabbatsdag hver måned avsatt til faste. I denne tiden avstår Kirkens medlemmer fra mat og vann i fire og tyve timer og betaler dessuten til Kirken det pengebeløp de ville ha brukt på mat til disse måltidene. Dette beløpet kalles fasteoffer. Kirken bruker fasteofferet til å hjelpe de fattige og trengende.