Joel
  Footnotes
  Theme

  Joel

  En profet i landet Juda i Det gamle testamente. Det er litt usikkert når han levde, men han kan ha levd en eller annen gang mellom Joas’ regjeringstid, før 850 f. Kr., og den tid da Juda stamme vendte tilbake fra det babylonske fangenskap.

  Joels bok

  Boken handler hovedsakelig om en profeti som Joel fremsatte etter at landet Juda ble rammet av en alvorlig tørke og av gresshopper (Joel 1:4–20). Joel forsikret folket om at hvis de omvendte seg, ville de igjen motta Guds velsignelser (Joel 2:12–14).

  Kapittel 1 er et rop om å avholde en høytidelig forsamling i Herrens hus. Kapittel 2 og de 5 første vers av kapittel 3 forteller om krig og ødeleggelser som skal gå forut for tusenårsriket. Resten av kapittel 3 (6–26) handler om de siste dager og stadfester at alle nasjoner skal være i krig, men at Herren til sist vil bo i Sion.

  På pinsefestens dag siterte Peter Joels profeti om Ånden som skulle utgytes (Joel 3:1–5; Apg 2:16–21). Engelen Moroni siterte også det samme skriftstedet for Joseph Smith (JS—H 1:41).