Himmelfart
    Footnotes
    Theme

    Himmelfart

    Den hendelse at Jesus Kristus forlot jorden førti dager etter sin oppstandelse. Himmelfarten fant sted fra Oljeberget, og disiplene var tilstede (Mark 16:19; Luk 24:51). Samtidig kunngjorde to engler fra himmelen at Herren i fremtiden ville vende tilbake “på samme måte” (Apg 1:9–12).