President
    Footnotes
    Theme

    President

    En tittel for den presiderende embedsmann i en organisasjon. Kirkens president er en profet, seer og åpenbarer (L&p 21:1; 107:91–92), og Kirkens medlemmer skal kalle Kirkens profet “president” (L&p 107:65). Han er den eneste person på jorden som er bemyndiget til å utøve alle prestedømmets nøkler.

    Lederne for quorum i prestedømmet og Kirkens øvrige organisasjoner kan også ha tittelen president.