Guds bud
    Footnotes
    Theme

    Guds bud

    De lover Gud gir og de krav han stiller til menneskene, enkeltvis eller samlet. Den som er lydig og holder budene, vil motta Herrens velsignelser (L&p 130:21).