Manifest
    Footnotes
    Theme

    Manifest

    En offisiell erklæring av Wilford Woodruff i 1890 som klart slo fast at Kirken og dens medlemmer ville innordne seg under landets lov og ikke lenger praktisere mangegifte (L&p OE—1). President Woodruff utstedte manifestet etter å ha mottatt et syn og en åpenbaring fra Gud.