Samuel, profet i Det gamle testamente
  Footnotes
  Theme

  Samuel, profet i Det gamle testamente

  Sønn av Elkana og Hanna. Samuel ble født som svar på sin mors bønner (1 Sam 1). Som barn fikk Eli omsorg for ham — Eli var høyprest i tabernaklet i Silo (1 Sam 2:11; 3:1). Herren kalte Samuel til å være profet i ung alder (1 Sam 3). Etter Elis død ble Samuel den store profet og dommer i Israel og gjenopprettet lov og orden og fast religiøs tilbedelse i landet (1 Sam 4:15–18; 7:3–17).

  1 Sam 28:5–20 forteller om Samuel som etter anmodning fra Saul blir hentet frem fra de døde av heksen i En Dor. Dette kan ikke ha vært et syn fra Gud, for en heks eller et annet ånde-medium kan ikke få en profet til å vise seg når de ber om det (1 Sam 28:20; 31:1–4).

  Første og annen Samuelsbok

  I enkelte bibler er første og annen Samuelsbok slått sammen til én bok, mens de i andre bibler (som i den norske) består av to bøker. Bøkene dekker en tidsperiode på omtrent 130 år — fra Samuel ble født og frem til tiden umiddelbart før kong Davids død.

  Første Samuelsbok

  Kapittel 1–4 forteller at Herren forbannet og straffet Elis familie og kalte Samuel til å være høyprest og dommer. Kapittel 4–6 forteller hvordan paktens ark falt i filistrenes hender. Kapittel 7–8 inneholder Samuels advarsel mot falske guder og en ugudelig konge. Kapittel 9–15 forteller om hvordan Saul ble kronet og om tiden han regjerte som konge. Kapittel 16–31 forteller historien om David og hvordan han fikk sin makt — Samuel salvet David som hadde felt Goliat. Saul hatet David, men David nektet å drepe ham selv om han hadde anledning til å gjøre det.

  Annen Samuelsbok

  Boken forteller detaljert om David som regjerer som konge i Juda og til slutt over hele Israel. Kapittel 1–4 forteller om en lang kamp mellom Davids tilhengere — etter at han ble kronet av Juda — og Sauls tilhengere. Kapittel 5–10 forteller om David som ble mektig i mange land. Kapittel 11–21 viser hvordan David gradvis mistet sin åndelige styrke på grunn av sine synder og opprøret i hans egen familie. Kapittel 22–24 forteller om hvordan David forsøker å bli forsonet med Herren igjen.