Harris, Martin
    Footnotes
    Theme

    Harris, Martin

    Et av de tre vitner til at Mormons bok er sann og av guddommelig opprinnelse. Han ga Joseph Smith og Kirken økonomisk hjelp. Herren ba Martin Harris om å selge sin eiendom så det ble mulig å betale for utgivelsen av Mormons bok (L&p 19:26–27, 34–35), så han kunne være et eksempel for Kirken (L&p 58:35) og være behjelpelig med å dekke omkostningene forbundet med forkynnelsen (L&p 104:26). Martin Harris ble utelukket av Kirken men ble senere et fullverdig medlem igjen. Så lenge han levde, bar han vitnesbyrd om at han så engelen Moroni og de gullplatene Joseph Smith benyttet da han oversatte Mormons bok.