Jakob, sønn av Sebedeus
    Footnotes
    Theme

    Jakob, sønn av Sebedeus

    En av de tolv apostler Jesus valgte mens han virket her på jorden. Han var bror av Johannes, og var en av de tre apostler som ble tatt ut til å være med Jesus ved spesielle anledninger: da Jairus’ datter ble oppvakt fra de døde (Mark 5:37), på forklarelsens berg (Mat 17:1; Mark 9:2; Luk 9:28) og i Getsemane (Mat 26:37; Mark 14:33). Sammen med Peter og Johannes gjenga han Det melkisedekske prestedømme til jorden ved å ordinere Joseph Smith (L&p 27:12; 128:20; JS—H 1:72).