Immanuel
    Footnotes
    Theme

    Immanuel

    Et av de navn Jesus Kristus har. Det stammer fra hebraiske ord som betyr “Gud med oss”.

    Immanuel er det navn og den tittel som er gitt som et tegn på at Gud vil sørge for en befrielse (Jes 7:14). Matteus nevner spesielt Jesajas utsagn om Immanuel og sier det er en profeti om Jesu fødsel i jordelivet (Mat 1:18–25). Navnet forekommer også i hellig skrift i de siste dager (2 Ne 17:14; 2 Ne 18:8; L&p 128:22).