Messias
    Footnotes
    Theme

    Messias

    Dannet av et arameisk og hebraisk ord som betyr “den salvede”. I Det nye testamente kalles Jesus for Kristus — det greske ord som tilsvarer Messias. Det betyr den salvede profet, prest, konge og befrier som jødene ventet på med stor lengsel.

    Mange jøder ventet bare på en som kunne befri dem fra romernes herredømme og gi dem større nasjonal velstand. Derfor ble Messias da han kom, forkastet av lederne og mange andre. Bare de ydmyke og trofaste var istand til å se den sanne Kristus i Jesus fra Nasaret (Jes 53; Mat 16:16; Joh 4:25–26).