Nadverd
    Footnotes
    Theme

    Nadverd

    For siste-dagers hellige er nadverd en ordinans hvor man nyter brød og vann til minne om Kristi sonoffer. Brødet som brytes, forestiller hans legeme, mens vannet forestiller det blod han utgjøt for å sone for våre synder (1 Kor 11:23–25; L&p 27:2). Når verdige medlemmer av Kirken tar nadverden, lover de å påta seg Kristi navn, alltid minnes ham og holde hans bud. I denne ordinansen fornyer Kirkens medlemmer sin dåpspakt.

    Under det siste måltid forklarte Jesus nadverdens ordinans da han spiste sammen med de tolv apostler (Mat 26:17–28; Luk 22:1–20).