Kirke, tegn på den sanne
  Footnotes
  Theme

  Kirke, tegn på den sanne

  Læresetninger og handlinger i en kirke som viser at den er godkjent av Gud og er det middel Herren har opprettet så hans barn kan motta alle hans velsignelser. Nedenfor er noen av tegnene på at Kirken er sann:

  En korrekt forståelse av guddommen

  Evangeliets første prinsipper og ordinanser

  Åpenbaring

  Profeter

  Myndighet

  Mer hellig skrift skulle komme frem

  Kirkens organisasjon

  Misjonærarbeide

  Åndelige gaver

  Templer