Kraft, makt
    Footnotes
    Theme

    Kraft, makt

    Evne til å gjøre noe. Å ha makt over noen eller noe er å kunne kontrollere eller befale vedkommende. I Skriftene brukes ordet ofte i forbindelse med Guds makt/kraft eller makt/kraft fra himmelen. Ofte er ordet nær forbundet med prestedømmets myndighet, som er tillatelse eller rett til å handle på vegne av Gud.