Filemon, brevet til
    Footnotes
    Theme

    Filemon, brevet til

    En bok i Det nye testamente hentet fra et brev skrevet av Paulus. Paulus’ brev til Filemon er et privat brev om Onesimus, en slave som hadde røvet sin herre, Filemon, og rømt til Rom. Paulus sendte ham tilbake til hans herre i Kolossæ sammen med Tykikus som overbragte Paulus’ brev til kolosserne. Paulus ba om at Onesimus ble tilgitt og tatt tilbake som en med-kristen. Paulus skrev dette brevet første gang han satt fengslet i Rom.