Håndspåleggelse
    Footnotes
    Theme

    Håndspåleggelse

    Den handling som består i at man som ledd i en ordinans i prestedømmet legger sine hender på en persons hode. Mange ordinanser i prestedømmet utføres ved håndspåleggelse, som f.eks. ved ordinasjoner, velsignelser, salving av syke, når man bekreftes som medlem av Kirken, og når man meddeler Den Hellige Ånd.