Nauvoo, Illinois (USA)
  Footnotes
  Theme

  Nauvoo, Illinois (USA)

  En by de siste-dagers-hellige grunnla i delstaten Illinois i 1839. Den ligger ved elven Mississippi, ca. 300 km oppover elven fra St. Louis.

  På grunn av forfølgelser i delstaten Missouri flyttet de hellige ca. 300 km. mot nordøst, krysset elven Mississippi og fortsatte videre inn i Illinois, hvor forholdene var gunstigere. Til slutt kjøpte de hellige jord i nærheten av den lite utviklede byen Commerce. Dette området var praktisk talt et sumplandskap med bare noen få, enkle bygninger. De hellige drenerte jorden og bygget boliger. Joseph Smith og hans familie flyttet inn i et lite tømmerhus. Bynavnet Commerce ble forandret til Nauvoo, som på hebraisk betyr “vakker”.

  Flere kapitler i Lære og pakter ble nedtegnet i Nauvoo (L&p 124–129, 132, 135). De hellige ble bedt om å bygge et tempel i Nauvoo (L&p 124:26–27). De bygget templet og organiserte Sions staver før de ble drevet bort fra sine hjem i 1846. Denne forfølgelsen førte til at de hellige forlot området og satte kursen vestover.