Nephi, sønn av Lehi
  Footnotes
  Theme

  Nephi, sønn av Lehi

  I Mormons bok en rettferdig sønn av Lehi og Sariah (1 Ne 1:1–4; 2:5). Nephi hadde stor tro på Guds ord (1 Ne 3:7) og var en stor profet, førte mange opptegnelser og var en stor leder av sitt folk.

  Nephis første bok

  Kapittel 1 til 18:8 handler for det meste om profeten Lehi og hans familie som forlot Jerusalem. De reiste gjennom en gold ørken og kom til slutt frem til havet. 1 Nephi 18:9–23 beretter om deres reise til det lovede land, og at de ble ledet av Herren, selv om Laman og Lemuel gjorde opprør. Kapittel 19–22 forklarer hvorfor Nephi førte opptegnelser (1 Ne 6:1–6; 19:18) — for å overtale alle til å huske Herren sin Forløser. Han siterte Jesaja (1 Ne 20–21) og forklarte Jesajas budskap i håp om at alle kunne lære å kjenne Jesus Kristus som sin Frelser og Forløser (1 Ne 22:12).

  Nephis annen bok

  Kapittel 1–4 inneholder noen av Lehis siste læresetninger og profetier før han dør, blant annet velsigner han sine sønner og deres etterkommere. Kapittel 5 forklarer hvorfor nephittene skilte lag med lamanittene. Nephittene bygget et tempel, underviste i Moseloven og førte opptegnelser. Kapittel 6–10 inneholder hva Nephis yngre bror, Jakob, skrev. Jakob ga en oversikt over Judas historie og profeterte om Messias. Noe av det var tatt fra det profeten Jesaja skrev. I kapittel 11–33 skrev Nephi ned sitt vitnesbyrd om Kristus, Jakobs vitnesbyrd, profetier om de siste dager og gjenga flere kapitler fra Jesajas bok i Det gamle testamente.

  Nephis plater