Dommernes bok
    Footnotes
    Theme

    Dommernes bok

    En bok i Det gamle testamente. Dommernes bok inneholder hva som skjedde med israelittene fra Josva døde og til Samuel ble født.

    Kapittel 1–3 er et forord til hele Dommernes bok, og her blir det forklart at fordi israelittene ikke drev ut sine fiender (Dom 1:16–35), måtte israelittene ta konsekvensene i form av tapt tro, ekteskap med vantro og avgudsdyrkelse. I kapittel 3–5 fortelles det om Debora og Barak, som befridde israelittene fra kana’aneerne. Kapittel 6–8 er de trosfremmende beretningene om Gideon, som Herren velsignet så han kunne befri Israel fra midianittene. I kapitlene 9–12 er flere forskjellig menn dommere i Israel, for det meste er de frafalne og undertrykte. Kapittel 13–16 forteller om den siste dommer, Samson, hvordan han ble en mektig mann, og hvordan han falt. De siste kapitlene, 17–21, kan betegnes som et tillegg som avslører hvor alvorlig Israel hadde syndet.