Salve
    Footnotes
    Theme

    Salve

    I fordums tid salvet Herrens profeter dem med olje som skulle utføre spesielle oppgaver, som f.eks. Aron eller de prester og konger som skulle herske over Israel. Å salve i dag vil si å anbringe en dråpe eller to med innviet olje på en persons hode som ledd i en spesiell velsignelse. Dette kan bare gjøres med Det melkisedekske prestedømmes myndighet og kraft. Etter at salvingen er utført, kan en person med myndighet i det samme prestedømme besegle salvingen og gi en spesiell velsignelse til den som blir salvet.