Lys, Kristi lys
  Footnotes
  Theme

  Lys, Kristi lys

  Guddommelig energi, kraft og innflytelse som utgår fra Gud gjennom Kristus og gir liv og lys til alle ting. Det er den lov hvorved alle ting styres i himmel og på jord (L&p 88:6–13). Det hjelper også menneskene til å forstå evangeliets sannheter og lede dem inn på den sti som fører til frelse (Joh 3:19–21; 12:46; Alma 26:15; 32:35; L&p 93:28–29, 31–32, 40, 42).

  Kristi lys skulle ikke forveksles med Den Hellige Ånd. Kristi lys er ikke en person, men er en innflytelse som kommer fra Gud og forbereder et menneske til å motta Den Hellige Ånd. Det er en innflytelse til det gode i alle menneskers liv (Joh 1:9; L&p 84:46–47).

  En tilkjennegivelse av Kristi lys er samvittigheten som hjelper et menneske til å velge mellom riktig og galt (Moroni 7:16). Etter hvert som menneskene lærer mer om evangeliet, blir deres samvittighet mer følsom (Moroni 7:12–19). De som lytter til Kristi lys, blir ledet til Jesu Kristi evangelium (L&p 84:46–48).