Nehor
    Footnotes
    Theme

    Nehor

    En ond mann i Mormons bok. Nehor var en av de første som praktiserte prestelist blant nephittene. Etter å ha undervist i falsk lære og drept Gideon, ble Nehor henrettet for sine forbrytelser (Alma 1). Nehors tilhengere fortsatte å praktisere hans onde gjerninger og lære lenge etter at Nehor var død.