Hosea
  Footnotes
  Theme

  Hosea

  En profet i Det gamle testamente som profeterte i nordriket, Israel, under den siste del av Jeroboam II’s regjeringstid. Han levde i en tid da nasjonen Israel som følge av synd var i sterkt forfall og sank i grus.

  Hoseas bok

  Den røde tråd i boken er den kjærlighet Gud har til sitt folk. Alle hans refselser ble gitt med kjærlighet, og Israels gjenopprettelse vil skyldes hans kjærlighet (Hos 2:19; 14:5). Som motstykke viser Hosea hvor svikefull og troløs Israel har vært. Likevel er Gud istand til å se fremover mot Israels endelige forløsning (Hos 12:1–14:10).