Naturlige menneske
    Footnotes
    Theme

    Naturlige menneske

    En person som velger å la seg påvirke av kjødets lidenskaper, begjær, lyster og følelser istedenfor å bli ledet av Den Hellige Ånds tilskyndelser. En slik person kan forstå fysiske ting, men ikke åndelige. Alle mennesker er kjødelige — eller dødelige — på grunn av Adam og Evas fall. Enhver som ønsker å slutte å være et naturlig menneske, må bli født på ny ved Jesu Kristi forsoning.