Skilsmisse
    Footnotes
    Theme

    Skilsmisse

    Opphør av et ekteskap i kraft av landets eller kirkelig lov. Ifølge Det nye testamente tillot Gud skilsmisse på visse vilkår og på grunn av folkets hårde hjerter, men som Jesus sa, “fra begynnelsen av var det ikke slik” (Mat 19:3–12). Skriftene fraråder skilsmisse generelt sett og råder ektemenn og hustruer til å elske hverandre i rettferdighet (1 Kor 7:10–12; L&p 42:22).