Egypt
    Footnotes
    Theme

    Egypt

    Et land i det nordøstlige hjørne av Afrika. Store deler av Egypt er goldt og øde. De fleste innbyggerne bor i Nildalen som er nærmere 900 km lang.

    Oldtidens Egypt var rikt og velstående. Store offentlige arbeider ble igangsatt, eksempelvis ble det bygget kanaler til kunstig vanning, sterke byer i forsvarsøyemed samt kongelige minnesmerker — spesielt pyramider med gravkamre, og templer som fremdeles hører med blant verdens undere. En tid var Egypts styreform en etterligning av prestedømmets patriarkalske orden (Abr 1:21–27).