Innledning
  Footnotes
  Theme

  Innledning

  Veiledning til Skriftene inneholder omtale av utvalgte læresetninger, prinsipper, personer, og steder som vi finner i Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle. Under hvert emne i emneregisteret vil du finne viktige henvisninger til Skriftene. Veiledningen vil være til hjelp for deg i ditt personlige studium og når familien studerer Skriftene sammen. Den gjør det lettere for deg å besvare spørsmål om evangeliet, studere emner fra Skriftene, forberede taler og leksjoner, og det vil kunne gi deg mer kunnskap og et sterkere vitnesbyrd om evangeliet.

  Veiledningen er delt inn i tre hoveddeler: (1) et alfabetisk emneregister, (2) utvalgte deler av Joseph Smiths Bibel-oversettelse (JSO), (3) kronologisk oversikt, kart og fotografier fra Kirkens historie; og kart og fotografier fra steder omtalt i Bibelen.

  1. Alfabetisk emneregister. Denne delen gir en kort definisjon av hvert emne og oppgir de viktigste skriftstedshenvisninger omkring emnet. Hver henvisning innledes av en et kort sitat eller en oppsummering av skriftstedet. Skriftstedshenvisningene er ordnet i følgende rekkefølge: Det gamle testamente, Det nye testamente, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle.

  2. Utvalgte deler av Joseph Smiths Bibel-oversettelse. I 1830 ga Herren Joseph Smith beskjed om å begynne å arbeide på en revisjon eller en oversettelse av Kong Jakobs versjon av Bibelen. Profeten hadde til hensikt å gjenopprette noen av de enkle og verdifulle sannheter som hadde gått tapt fra de originale Bibel-tekstene. Han fullførte det meste av arbeidet i juli 1833. Men frem til sin død i 1844 fortsatte han å foreta endringer mens han klargjorde manuskriptet til trykking. Selv om hele boken ikke ble ferdig eller har blitt offisielt tatt i bruk av Kirken, gir Joseph Smiths oversettelse stor innsikt når det gjelder å forstå Skriftene og er en verdifull hjelp for å forstå Bibelen. Noen av de viktigste endringene er å finne i Veiledningen til Skriftene. (Mer informasjon er å finne under emnet “Joseph Smiths Oversettelse” i Emneregistret.)

   Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bruker Kong Jakobs versjon som offisiell engelsk Bibel. Den spilte en nøkkelrolle ved gjenopprettelsen av evangeliet og vil fortsatt ha en betydelig innflytelse på mange nasjoner i verden.

  3. Kronologisk oversikt, kart og fotografier fra Kirkens historie; og kart og fotografier fra steder omtalt i Bibelen. Når du kjenner geografien i de land som omtales i Skriftene, kan du bedre forstå hendelsene som fant sted. Veiledningen inneholder 6 kart fra områder som anses som viktige i Kirkens historie, 14 kart fra Bibelens landområder og ett verdenskart. For å finne et område, går du bare til det alfabetiske registret hvor du finner det kartet du er interessert i. Registret vil henvise deg til riktig kart og gi deg stedets koordinater på kartet. De 18 bildene fra Kirkens historie og 32 bilder fra steder omtalt i Bibelen har også en undertekst som hjelper deg til en bedre forståelse av visse hendelser i Skriftene.

   Listen som viser Kirkens historie kronologisk, angir når viktige hendelser fant sted, hendelser som fremmet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges gjennopprettelse og vekst.

  Veiledningen inneholder også flere andre nyttige hjelpemidler som vil gjøre det lettere for deg å studere Skriftene. Hvis du f.eks. slår opp på “Jesus Kristus” i emneregisteret, vil du finne en lang liste over alle emner som har opplysninger med direkte tilknytning til Frelseren og hans virksomhet. Dette er det eneste emne i registret med en så omfattende liste, hvilket understreker hvor viktig Kristus er for hele menneskeheten. Under emnet “Kronologisk oversikt” vil du dessuten finne noen av de viktigste begivenheter som har funnet sted i den tid som Bibelen og Mormons bok forteller om — med en tilnærmet tidsangivelse. Under emnet “Evangelier,” vil du finne en harmonisering av evangeliene. I denne oversikten blir det foretatt en sammenligning av Frelserens lære slik vi finner den hos Matteus, Markus, Lukas, Johannes og i nyere tids åpenbaring.