Studiehjelpemidler
Herlighet


Herlighet

I Skriftene sikter herlighet ofte til Guds lys og sannhet, men kan også sikte til lovprisning og heder og til en spesiell tilstand av evig liv eller til Guds herlighet.