Smith, Hyrum
    Footnotes
    Theme

    Smith, Hyrum

    En av Joseph Smiths eldre brødre og trofaste medarbeidere. Hyrum ble født 9. februar 1800. Han var en assistent for Joseph i Kirkens presidentskap og var også Kirkens annen patriark. Den 27. juni 1844 led han martyrdøden sammen med Joseph i Carthage fengsel.