Isak
    Footnotes
    Theme

    Isak

    En patriark i Det gamle testamente. Det var et mirakel at Abraham og Sara fikk ham i høy alder (1M 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Da Abraham var villig til å ofre Isak, var dette et sinnbilde på Gud og hans Enbårne Sønn (Jak bok 4:5). Isak var arving til de løfter som var gitt i pakten med Abraham (1M 21:9–12; 1 Ne 17:40; L&p 27:10).