Jord
  Footnotes
  Theme

  Jord

  Den planet vi bor på — skapt av Gud ved Jesus Kristus — for å bli brukt av det dødelige mennesket i dets prøvestand. Dens endelige bestemmelse er å bli forherliget og opphøyet (L&p 77:1–2; 130:8–9). De som har levd slik at de er verdige til celestial herlighet, vil få jorden til evig bolig, (L&p 88:14–26) og vil dvele i Faderens og Sønnens nærhet (L&p 76:62).

  Skapt for mennesket

  En levende organisme

  Jordens deling

  Jordens renselse

  Jordens endelige tilstand