Lov
    Footnotes
    Theme

    Lov

    Guds bud og regler som alle velsignelser og all straff er basert på, både i himmelen og på jorden. De som er lydige mot Guds lover, mottar de lovede velsignelser. Profeten Joseph Smith lærte at menneskene også skulle adlyde, hedre og oppholde landets lover (Trosart 1:12). Moseloven var en forberedende lov som skulle føre menn og kvinner til Kristus. Det var en lov med regler, forskrifter og ordinanser. I dag utgjør Kristi lov, som oppfylte Moseloven, evangeliets fylde og er “frihetens fullkomne lov” (Jak brev 1:25).