Whitney, Newel K.
    Footnotes
    Theme

    Whitney, Newel K.

    En av de første ledere i den gjenopprettede kirke. Newel K. Whitney var biskop i Kirtland, Ohio (USA) og ble senere Kirkens presiderende biskop (L&p 72:1–8; 104; 117).