Amos
  Footnotes
  Theme

  Amos

  En profet i Det gamle testamente som profeterte fra omtrent år 792 til 740 f.Kr. mens Ussia var konge i Juda og Jeroboam i Israel.

  Profeten Amos

  En bok i Det gamle testamente. I mange av Amos’ profetier blir Israel og hennes omkringliggende nasjoner advart og bedt om å vende tilbake til rettferdighet.

  I kapitlene 1–5 kalles Israel og hennes omkringliggende nasjoner til omvendelse. Kapittel 3 forklarer at Herren åpenbarer sine hemmeligheter til profetene, og at Israel, på grunn av overtredelse, vil bli ødelagt av en motstander. I kapitlene 6–8 profeteres det mange år før den assyriske invasjon at Israel vil falle. Kapittel 9 profeterer om at Israel vil vende tilbake til sitt eget land.