Predikantens bok
    Footnotes
    Theme

    Predikantens bok

    En bok i Det gamle testamente som reflekterer over noen av livets dypeste problemer.

    Bokens forfatter, predikanten, skriver en stor del av boken fra en synsvinkel uten forståelse av evangeliet. Han skriver slik menneskene i denne verden føler — de som er “under solen” (Pred 1:9). En stor del av boken fortoner seg som negativ og pessimistisk (Pred 9:5, 10). Imidlertid er det ikke slik Herren vil vi skal se på livet, og den er nok snarere en beskrivelse av hvordan predikanten har observert at tingene fortoner seg for uopplyste mennesker her på jorden. Den mest åndelige delen av boken er kapittel 11 og 12 hvor forfatteren konkluderer med at det eneste som har varig verdi, er lydighet mot Guds bud.