Andre Mosebok
  Footnotes
  Theme

  Andre Mosebok

  En bok i Det gamle testamente, skrevet av Moses, som forteller om israelittene som dro ut av Egypt. Israels tidligere historie, slik den er gjengitt i 2. Mosebok, kan deles i tre: (1) folkets slaveri i Egypt, (2) utvandringen fra Egypt under ledelse av Moses og (3) deres løfte om å tjene Gud i sitt religiøse og politiske liv.

  Første del, fra kapittel 1–15, forteller om Israel som ble undertrykket i Egypt, om Moses, hans første leveår og kall, om utvandringen og innstiftelsen av jødenes påske, om vandringen mot Rødehavet, tilintetgjørelsen av Faraos hær og om Moses’ seierssang.

  Annen del, kapittel 15–18, forteller om Israels forløsning og hva som hendte på reisen fra Rødehavet til Sinai, det bitre vann i Mara, at de mottok vaktler og manna, om helligholdelse av sabbaten, om vann som kom som en mirakuløs gave ved Refidim, og om slaget de utkjempet der mot amalekittene, om Jetro som ankom leiren og de råd han ga om hvordan folket skulle styres.

  Tredje del, kapittel 19–40, behandler Israel som vier seg til Guds tjeneste gjennom de høytidelige begivenheter som fant sted ved Sinai. Herren beskikket folket som et rike av prester og som en hellig nasjon, han ga De ti bud, og instruksjoner om tabernaklet, dets inventar og hvordan tilbedelsen der skulle foregå. Deretter følger beretningen om folket som synder ved å tilbe en gullkalv, og til slutt beretningen om hvordan tabernaklet blir bygget og innredet for tilbedelse.