Symbolikk
    Footnotes
    Theme

    Symbolikk

    Å benytte noe som en lignelse eller et bilde for å illustrere noe annet. I Skriftene bruker man symbolsk en kjent gjenstand, begivenhet eller situasjon for å illustrere et prinsipp eller en læresetning i evangeliet. Eksempelvis bruker profeten Alma i Mormons bok et frø for å illustrere Guds ord (Alma 32).

    Profetene i Skriftene benytter seg av symbolikk for å undervise om Jesus Kristus. I noen av disse symbolene inngår seremonier og ordinanser (Moses 6:63), offerhandlinger (Heb 9:11–15; Moses 5:7–8), nadverden (Luk 22:13–20; JSO, Mark 14:20–24) og dåp (Rom 6:1–6; L&p 128:12–13). Mange navn i Bibelen er symbolske. I Det gamle testamente var seremonien i tabernaklet og Moseloven symboler på evige sannheter (Heb 8–10; Mosiah 13:29–32; Alma 25:15; Hel 8:14–15). Flere eksempler finnes i Matteus 5:13–16; Joh 3:14–15; Jak bok 4:5; Alma 37:38–45.