Lamanitter
    Footnotes
    Theme

    Lamanitter

    En gruppe mennesker i Mormons bok som i mange tilfeller var etterkommere av Lehis eldste sønn, Laman. De følte de var blitt dårlig behandlet av Nephi og hans etterkommere (Mosiah 10:11–17). Følgelig gjorde de opprør mot nephittene og forkastet ofte evangeliets læresetninger. Men like før Jesu Kristi fødsel aksepterte lamanittene evangeliet og ble mer rettferdige enn nephittene (Hel 6:34–36). To hundre år etter at Kristus besøkte det amerikanske fastland, ble både lamanitter og nephitter ugudelige og begynte å krige mot hverandre. Omkring år 400 e. Kr. ble nephittene som nasjon fullstendig utryddet av lamanittene.