Skriftene
Mormons boks tittelside
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Mormons bok

En beretning skrevet ved
Mormons hånd
på plater
tatt fra Nephis plater

Dette er derfor en forkortelse av Nephis folks opptegnelser og også av lamanittenes – skrevet til lamanittene, som er en levning av Israels hus, og også til jøde og hedning – skrevet på befaling og også ved profetiens og åpenbaringens ånd – skrevet og forseglet og skjult ved Herren for at den ikke skulle ødelegges – for å komme frem ved Guds gave og kraft og bli oversatt – forseglet ved Moronis hånd og trygt skjult ved Herren, for, når tiden var inne, å komme frem gjennom hedningefolkene – oversatt ved Guds gave.

Likeså en forkortelse tatt fra Ethers bok, som er en opptegnelse om Jareds folk som ble adspredt på den tid da Herren forvirret folkets språk da de bygget et tårn for å nå opp til himmelen – for å vise levningen av Israels hus de store ting Herren har gjort for deres fedre, og for at de kan kjenne Herrens pakter og vite at de ikke for alltid er forkastet – og også for å overbevise jøde og hedning om at Jesus er Kristus, den Evige Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner – og hvis det skulle finnes feil, er de av mennesker. Fordøm derfor ikke det som er av Gud, så dere kan finnes plettfrie for Kristi domstol.

Første gang oversatt fra platene til engelsk
av Joseph Smith jr.