En kort forklaring om Mormons bok
  Footnotes
  Theme

  En kort forklaring om
  Mormons bok

  Mormons bok er en hellig opptegnelse om folk i fordums Amerika, og den ble gravert på metallplater. Boken selv omtaler fire forskjellige typer av metallplater:

  1. Nephis plater, som var av to slag, de små og de store plater. De første konsentrerte seg hovedsakelig om åndelige spørsmål og om profetenes kirkelige virksomhet og undervisning, mens de sistnevnte for det meste gjengir en verdslig historie om de folkeslag som er omtalt (1. Nephi 9:2–4). Men fra Mosiahs tid har også de store platene et innhold som er av stor åndelig betydning.

  2. Mormons plater, som er en forkortelse av Nephis store plater, foretatt av Mormon, med mange kommentarer. Disse platene inneholdt også en fortsettelse av den historie Mormon hadde skrevet, og dessuten tilføyelser av hans sønn Moroni.

  3. Ethers plater, som forteller historien om jaredittene. Denne opptegnelsen ble forkortet av Moroni, som føyde til egne kommentarer og slo dem sammen med den egentlige historien under tittelen “Ethers bok”.

  4. Messingplatene, som Lehis folk hadde med seg fra Jerusalem i år 600 f.Kr. De inneholdt “de fem Mosebøker … likeledes en opptegnelse om jødene fra begynnelsen … og ned til begynnelsen av Sidkias, Juda konges, regjeringstid, likeledes de hellige profeters profetier” (1. Nephi 5:11–13). I Mormons bok forekommer mange sitater fra disse platene, av Jesaja og andre bibelske og ikke-bibelske profeter.

  Mormons bok består av femten hoveddeler eller avsnitt som, på ett unntak nær, kalles bøker, og som alle bærer hovedforfatterens navn. Første del (de første seks bøker, som slutter med Omni) er oversatt fra Nephis små plater. Mellom Omnis bok og Mosiahs bok finner vi en tilføyelse som kalles Mormons ord, og som forbinder den opptegnelse som er gravert på de små platene, med Mormons forkortelse av de store platene.

  Den lengste delen, fra Mosiah til og med Mormon kapittel 7, er en oversettelse av Mormons forkortelse av Nephis store plater. Siste del, fra Mormon kapittel 8 og resten av boken, ble gravert av Mormons sønn Moroni, som, etter å ha avsluttet opptegnelsen om sin fars liv, foretok en forkortelse av jaredittenes opptegnelse (som ble kalt Ethers bok) og senere føyde til det som kalles Moronis bok.

  I eller omkring året 421 e.Kr. forseglet Moroni, som var den siste av nephittenes profeter og historieskrivere, den hellige opptegnelsen og skjulte den trygt ved Herren, så den kunne bringes frem i de siste dager slik det var forutsagt ved Guds røst gjennom hans profeter i fordums tid. I året 1823 besøkte den samme Moroni, men nå som en oppstanden person, profeten Joseph Smith og leverte senere de graverte platene til ham.

  Om denne utgaven: Enkelte mindre feil har sneket seg inn og er blitt stående i tidligere utgaver av Mormons bok utgitt på engelsk. I denne utgaven er det foretatt rettelser som synes å være nødvendige for at teksten skal bli i overensstemmelse med originalmanuskriptene og de første utgavene som ble redigert av profeten Joseph Smith.