Skriftene
Kort forklaring til Mormons bok


En kort forklaring om Mormons bok

Mormons bok er en hellig opptegnelse om folkeslag i fordums Amerika, og ble gravert på metallplater. Kilder som denne opptegnelsen ble samlet fra, omfatter følgende:

  1. Nephis plater, som var av to slag, de små plater og de store plater. De første konsentrerte seg hovedsakelig om åndelige anliggender og om profetenes virke og undervisning, mens de sistnevnte for det meste gjengir en verdslig historie om de folkeslag som er omtalt (1 Nephi 9:2–4). Men fra Mosiahs tid har også de store plater et innhold som er av stor åndelig betydning.

  2. Mormons plater, som er en forkortelse av Nephis store plater, foretatt av Mormon, med mange kommentarer. Disse platene inneholdt også en fortsettelse av den historie Mormon hadde skrevet, og dessuten tilføyelser av hans sønn Moroni.

  3. Ethers plater, som forteller historien om jaredittene. Denne opptegnelsen ble forkortet av Moroni, som føyde til egne kommentarer og slo dem sammen med den egentlige historien under tittelen “Ethers bok”.

  4. Messingplatene, som Lehis folk hadde med seg fra Jerusalem i år 600 f.Kr. De inneholdt “de fem Mosebøker … likeledes en opptegnelse om jødene, … fra begynnelsen av og frem til Sidkias, Juda konges første regjeringsår, likeledes de hellige profeters profetier” (1 Nephi 5:11–13). I Mormons bok forekommer mange sitater fra disse platene, av Jesaja og andre bibelske og ikke-bibelske profeter.

Mormons bok består av femten hoveddeler eller avsnitt som, med ett unntak, kalles bøker, og som alle vanligvis bærer hovedforfatterens navn. Første del (de første seks bøker, som slutter med Omni) er oversatt fra Nephis små plater. Mellom Omnis bok og Mosiahs bok finner vi en tilføyelse som kalles Mormons ord, og som forbinder den opptegnelse som er gravert på de små plater, med Mormons forkortelse av de store plater.

Den lengste delen, fra Mosiah til og med Mormon kapittel 7, er en oversettelse av Mormons forkortelse av Nephis store plater. Siste del, fra Mormon kapittel 8 og resten av boken, ble gravert av Mormons sønn Moroni, som, etter å ha avsluttet opptegnelsen om sin fars liv, foretok en forkortelse av jaredittenes opptegnelse (som ble kalt Ethers bok) og senere føyde til det som kalles Moronis bok.

I eller omkring året 421 e.Kr. forseglet Moroni, som var den siste av nephittenes profeter og historieskrivere, den hellige opptegnelsen og skjulte den trygt ved Herren, så den kunne bringes frem i de siste dager slik det var forutsagt ved Guds røst gjennom Hans profeter i fordums tid. I året 1823 besøkte den samme Moroni, men nå som en oppstanden person, profeten Joseph Smith og leverte senere de graverte platene til ham.

Om denne utgaven: Den opprinnelige tittelsiden som kommer umiddelbart før innholdssiden, er tatt fra platene og er en del av den hellige tekst. Innledninger som ikke er i kursiv, slik som i 1 Nephi og umiddelbart før Mosiah kapittel 9 er også del av hellig tekst. Innledninger i kursiv, slik som kapittelinnledninger, er ikke fra originalteksten, men er lagt til for å gjøre det lettere å studere og lese.

Enkelte mindre feil i teksten er blitt stående i tidligere utgaver av Mormons bok utgitt på engelsk. I denne utgaven er det foretatt rettelser som synes å være nødvendige for at teksten skal bli i overensstemmelse med originalmanuskriptene og de første utgavene som ble redigert av profeten Joseph Smith.