Illustrasjoner
  Footnotes
  Theme

  Illustrasjoner

  1. Herren Jesus Kristus

   Herren Jesus Kristus

   Maleri av Heinrich Hofmann

  2. Profeten Joseph Smith

   Profeten Joseph Smith

   Maleri av Alvin Gittins

   Se “Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd,” side ⅸ–ⅹⅱ

  3. Lehi oppdager Liahona

   Lehi oppdager Liahona

   Maleri av Arnold Friberg

   Se 1 Nephi 16, side 35–38

  4. Lehi og hans folk kommer til det lovede land

   Lehi og hans folk kommer til det lovede land

   Maleri av Arnold Friberg

   Se 1 Nephi 18, side 44–46

  5. Alma døper i Mormons vann

   Alma døper i Mormons vann

   Maleri av Arnold Friberg

   Se Mosiah 18, side 196–199

  6. Lamanitten Samuel profeterer

   Lamanitten Samuel profeterer

   Maleri av Arnold Friberg

   Se Helaman 16, side 450–452

  7. Jesus Kristus besøker det amerikanske fastland

   Jesus Kristus besøker det amerikanske fastland

   Maleri av John Scott

   Se 3 Nephi 11, side 476–479

  8. Moroni skjuler nephittenes opptegnelse

   Moroni skjuler nephittenes opptegnelse

   Maleri av Tom Lovell

   Se Mormon 8, side 534–538