Skriftene
Illustrasjoner
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Illustrasjoner

Herren Jesus Kristus

Maleri av Heinrich Hofmann

Profeten Joseph Smith

Maleri av Alvin Gittins

Se “Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd,” side ⅩⅠ–ⅩⅣ

Lehi oppdager Liahona

Maleri av Arnold Friberg

Se 1 Nephi 16, side 35–38

Lehi og hans folk kommer til det lovede land

Maleri av Arnold Friberg

Se 1 Nephi 18, side 44–46

Alma døper i Mormons vann

Maleri av Arnold Friberg

Se Mosiah 18, side 196–199

Lamanitten Samuel profeterer

Maleri av Arnold Friberg

Se Helaman 16, side 450–452

Jesus Kristus besøker det amerikanske fastland

Maleri av John Scott

Se 3 Nephi 11, side 476–479

Moroni graver ned nephittenes opptegnelse

Maleri av Tom Lovell

Se Mormon 8, side 534–538