Skriftene
De åtte vitners vitnesbyrd
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

De åtte vitners vitnesbyrd

Det bekjentgjøres for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk som dette verk skal komme til, at Joseph Smith jr., som har oversatt dette verk, har vist oss de omtalte plater som later til å være laget av gull. Og de platesidene som nevnte Smith har oversatt, berørte vi med våre hender, og vi så også graveringene på dem, som alle later til å være gammelt og sirlig utført arbeide. Og vi bærer vårt høytidelige vitnesbyrd om at nevnte Smith har vist oss dette, for vi har sett og løftet dem, og vet helt sikkert at nevnte Smith har de platene som vi har omtalt. Og vi gir våre navn til verden for å bevitne for verden det vi har sett. Og vi lyver ikke, Gud er vårt vitne.

Christian Whitmer

Jacob Whitmer

Peter Whitmer jr.

John Whitmer

Hiram Page

Joseph Smith sen.

Hyrum Smith

Samuel H. Smith