Skriftene
Tittelside
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Mormons bok

Enda et vitnesbyrd om
Jesus Kristus

Utgitt av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Salt Lake City, Utah, USA

Første engelske utgave utgitt i
Palmyra, New York, USA, 1830