Skriftene
Tittelside


Mormons bok

Enda et vitnesbyrd om
Jesus Kristus

Utgitt av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Salt Lake City, Utah, USA

Første engelske utgave utgitt i
Palmyra, New York, USA, 1830