Jesu Kristi Kirke
    Footnotes
    Theme

    Jesu Kristi Kirke

    En organisert gruppe av troende som har påtatt seg Jesu Kristi navn gjennom dåp og bekreftelse. For å være den sanne kirke må den være Herrens kirke. Den må ha myndighet fra ham, være i besittelse av hans læresetninger, lover og ordinanser, og den må bære hans navn. Dessuten må den styres av ham gjennom representanter som han selv har utpekt.