Skriftene
Lære og pakter 69
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kapittel 69

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 (History of the Church 1:234–235). De åpenbaringer som var samlet med henblikk på snarlig utgivelse, ble godkjent på en spesiell konferanse den 1. november. Den 3. november ble den åpenbaring som utgjør Kapittel 133 lagt til og kalt Tillegget. Konferansen bestemte at Oliver Cowdery skulle ta med seg manuskriptet til samtlige åpenbaringer og bud og sørge for at de ble trykt i Independence, Missouri. Han skulle også ta med seg penger som var blitt gitt for å bygge opp Kirken i Missouri, men da han måtte reise gjennom et tynt befolket strøk ut til grenseland, var det ønskelig at han hadde reisefølge.

1–2: John Whitmer skal reise sammen med Oliver Cowdery til Missouri. 3–8: Han skal også forkynne, samle inn, registrere og skrive ned historiske data.

1 Lytt til meg, sier Herren deres Gud, for min tjener Oliver aCowderys skyld. Jeg anser det ikke for klokt at han blir betrodd de bud og penger han skal ta med seg til Sions land, uten at en som er ærlig og trofast reiser sammen med ham.

2 Derfor vil jeg, Herren, at min tjener John aWhitmer skal reise sammen med min tjener Oliver Cowdery,

3 og at han også skal fortsette å skrive og utarbeide en ahistorie om alle de viktige ting han skal iaktta og få kjennskap til om min kirke,

4 og at han også skal motta aråd og hjelp fra min tjener Oliver Cowdery og andre.

5 Og likeledes skulle mine tjenere som er ute i verden, sende en beretning om sin aforvaltning til Sions land,

6 for Sions land skal være et hovedsete og et sted for å motta og utføre alle disse ting.

7 Likevel, la min tjener John Whitmer reise ofte fra sted til sted og fra menighet til menighet så han lettere kan få kunnskap —

8 samtidig som han forkynner og forklarer, skriver, kopierer, velger ut og samler alt som vil være til gavn for kirken og for kommende generasjoner som skal vokse opp i aSions land for å ta det i besittelse fra generasjon til generasjon, evindelig og alltid. Amen.