Skriftene
Lære og pakter 7


Kapittel 7

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 da de adspurte Herren gjennom urim og tummim om hvorvidt Johannes, den elskede disippel, fremdeles levde i kjødet eller var død. Åpenbaringen er en oversatt versjon av den opptegnelse som ble skrevet på pergament av Johannes og gjemt av ham.

1–3: Johannes, den elskede, skal leve inntil Herren kommer. 4–8: Peter, Jakob og Johannes har evangeliets nøkler.

1 Og Herren sa til meg: aJohannes, min elskede, hva bønsker du? For hvis du ber om hva du ønsker, skal det bli gitt deg.

2 Og jeg sa til ham: Herre, gi meg makt over adøden så jeg kan leve og bringe sjeler til deg.

3 Og Herren sa til meg: Sannelig, sannelig, sier jeg deg, fordi du ønsker dette, skal du abli på jorden inntil jeg kommer i min bherlighet, og skal cprofetere for nasjoner, slekter, tungemål og folk.

4 Og av denne grunn sa Herren til Peter: Om jeg vil at han skal bli til jeg kommer, hva angår det deg? For han ønsket av meg at han kunne bringe sjeler til meg, men du ønsker at du snart kan komme til meg i mitt arike.

5 Jeg sier deg, Peter: Dette var et godt ønske, men min elskede har ønsket at han kunne gjøre mer, eller et enda større arbeide blant menneskene enn han før har gjort.

6 Ja, han har påtatt seg et større verk, derfor vil jeg la ham bli som en luende ild og en atjenende engel. Han skal betjene de som skal bli barvinger til frelse som bor på cjorden.

7 Og jeg vil at du skal betjene ham og din bror Jakob, og til dere tre vil jeg gi denne myndighet og anøklene til denne tjeneste inntil jeg kommer.

8 Sannelig sier jeg dere, dere skal begge få ifølge deres ønsker, for dere agleder dere begge over det dere har ønsket.